Nowości
Archiwum
Linki
Forum
Kontakt
Dodaj Newsa
  Civilization IV
Wstęp
Warlords
Gold Edition
Beyond the Sword
Galeria
Budowle
Cuda Świata
Cywilizacje
Jednostki
Surowce
Technologie
NGM
Sala chwały
Pliki
FAQ
 
  Civilization III
Wstęp
Play the World
Conquests
Gold Edition
Budynki
Cywilizacje
Cuda Świata
Małe Cuda
Jednostki
Surowce
Tereny
Ustroje
Pliki
FAQ
 
  Civilization II
Wstęp
Pliki
 
  CivII ToT
Pliki
FAQ
 
W Civilization III istnieje 6 systemów politycznych do wyboru, każdy z nich ma swoje wady i zalety. Od ustroju zależy: jak wydajni są robotnicy, w jakiej mierze korupcja i marnotrawstwo wpływają na twoją cywilizację, przypadająca na turę ilość obywateli których można objąć poborem, ilość jednostek którym można powierzyć rolę żandarmerii wojskowej, ilość jednostek którą można powołać bez konieczności opłacania ich ze skarbca.

Możliwe do wybrania systemy polityczne to: Anarchia, Despotyzm, Monarchia, Republika, Komunizm, Demokracja.

Aby zmienić ustrój, niezbędne jest wywołanie rewolucji.

 
Ustrój WR P/Ż M/M/M ZW PP
Anarchia (Anarchy) 50% 0/0 -/-/- brak brak
Anarchia tak naprawdę nie jest ustrojem lecz raczej jego brakiem. Występuje ona wtedy gdy w wyniku niepokojów społecznych upadnie dotychczasowy ustrój lub podczas zmiany formy rządów. W czasie anarchii korupcja osiąga katastrofalne rozmiary, ustaje produkcja w miastach, nie są ściągane podatki i ustają badania naukowe. Robotnicy na polach produkują jedynie żywność ale produkcja jest obniżona o 1 na polach produkujących powyżej 3 snopków.
 
Despotyzm (Despotism) 100% 2/2 4/4/4 brak przymus
W despotyzmie korupcja stwarza poważne problemy, produkcja robotników jest obniżona o 1 na polach produkujących powyżej 3 jednostek niezależnie czy jest to żywność, tarcze czy dochód z handlu.
 
Monarchia (Monarchy) 100% 2/3 2/4/8 brak złoto
Monarchia charakteryzuje się mniejszym poziomem korupcji niż despotyzm lecz nadal stwarza ona poważne problemy. Dobry ustrój w początkowej fazie gry do prowadzenia wojen, nie występuje w nim znużenie wojną które jest problemem w ustroju republikańskim.
 
Republika (Republic) 100% 2/4 2/4/8 niskie złoto
Korupcja nie jest już takim utrapieniem jak we wcześniejszych ustrojach, dochód z handlu zwiększa się o 1 na każdym z pól produkujących już złoto. Problemem za to staje się znużenie wojną do tej pory niewystępujące.
 
Komunizm (Communism) 100% 1/0 -/-/- brak przymus
W komunizmie doskonale wyszkoleni szpiedzy mają większą szansę pozytywnego zakończenia misji. Korupcja i marnotrawstwo stwarzają pewne problemy tym większe im większe jest państwo, w tym wypadku odległość od stolicy nie ma znaczenia. Dość dobry ustrój do prowadzenia wojen, choć niezbyt wydajny przy dużych imperiach.
 
Demokracja (Democracy) 150% 1/0 -/-/- wysokie złoto
W demokracji dochód z handlu zwiększa się o 1 na każdym z pól produkujących już złoto, robotnicy pracują szybciej, miasta są odporne na propagandę, korupcja jest niewielka. Problemem jest za to prowadzenie wojen z powodu zamieszek jakie szybko wywołują niezadowoleni obywatele.

Legenda:
WR - Wydajność pracy robotników
P/Ż - limit poboru/żandarmerii
M/M/M - ilość jednostek utrzymywanych przez miasteczko/miasto/metropolię
ZW - znużenie wojną
PP - forma przyspieszenia produkcji

 

 

  Szybkie linki
Gry komputerowe