Nowości
Archiwum
Linki
Forum
Kontakt
Dodaj Newsa
  Civilization IV
Wstęp
Warlords
Gold Edition
Beyond the Sword
Galeria
Budowle
Cuda Świata
Cywilizacje
Jednostki
Surowce
Technologie
NGM
Sala chwały
Pliki
FAQ
 
  Civilization III
Wstęp
Play the World
Conquests
Gold Edition
Budynki
Cywilizacje
Cuda Świata
Małe Cuda
Jednostki
Surowce
Tereny
Ustroje
Pliki
FAQ
 
  Civilization II
Wstęp
Pliki
 
  CivII ToT
Pliki
FAQ
 
W Civilization IV mamy w sumie 86 technologii do odkrycia. Wyeliminowano podział na ery znany z poprzednich części Civilization, do odkrycia konkretnej technologii prowadzi wiele dróg, np. aby wynaleźć Duchowieństwo trzeba wcześniej poznać Medytację lub Politeizm. Nowością jest, że niewykorzystane "kolbki" przechodzą na następne odkrycie, brak też minimalnej liczby tur na odkrycie technologii. Sposobem na przyśpieszenie badań są Wielcy Ludzie, odpowiedni typ Wielkich Ludzi pozwala na odkrycie technologii określonego rodzaju, np. Wielki Prorok pozwoli odkryć technologię religijną. Czasem znaleźć też coś można w wioskach barbarzyńców.
 
Alfabet (Alphabet)
300/Pismo

Umożliwia handel technologiami. Umożliwia zamianę produkcji na badania naukowe.
 
Artyleria (Artillery)
4000/Fizyka, Stal i Broń gwintowana

Działo.
 
Astronomia (Astronomy)
2000/Kalendarz i Optyka

Do lamusa: Kolos Rodyjski. Umożliwia handel transoceaniczny. Galeon, Fregata, Obserwatorium.
 
Bankowość (Banking)
700/Pieniądz i System cechowy

Dostęp do doktryny: Merkantylizm. Bank.
 
Biologia (Biology)
3600/Chemia i Metoda naukowa

Umożliwia budowę farm na terenach bez irygacji. Farmy +1.
 
Broń gwintowana (Rifling)
2400/Proch strzelniczy i Części zamienne

Do lamusa: Chichen Itza. Strzelec, Czerwona kurtka, Piechota, Piechota morska, Navy SEAL, Piechota zmechanizowana, Tank, Panzer.
 
Chemia (Chemistry)
1800/Inżynieria i Proch strzelniczy

Do lamusa: Partenon. Warsztat +1. Grenadier, Fregata.
 
Chłodnictwo (Refrigeration)
4000/Biologia i Elektryczność

+1 punkt ruchu dla jednostek morskich. Supermarket.
 
Części wymienne (Replaceable Parts)
1800/Bankowość i Prasa drukarska

Umożliwia budowę tartaków. Wiatrak +1. Młyn +1.
 
Demokracja (Democracy)
2800/Prasa drukarska i Konstrukcja

Dostęp do doktryny: Wybory powszechne, Emancypacja. Statua Wolności.
 
Duchowieństwo (Priesthood)
60/Medytacja lub Politeizm

Umożliwia budowę świątyń. Wyrocznia Delficka.
 
Edukacja (Education)
1800/Papier

Uniwersytet, Uniwersytet Oksfordzki.
 
Ekologia (Ecology)
5500/Biologia i Tworzywa sztuczne lub Rozszczepienie atomu

Umożliwia likwidowanie skażeń promieniotwórczych. Zakład recyklingu, System podtrzymywania życia.
 
Ekonomia (Economics)
1400/Bankowość i Edukacja

Pierwszy odkrywca technologii dostaje Wielkiego kupca. Dostęp do doktryny: Wolny rynek.
 
Elektryczność (Electricity)
4500/Fizyka

Wiatrak +1. Młyn +2. Bunkier, Schron przeciwatomowy, Broadway.
 
Faszyzm (Fascism)
2400/Nacjonalizm i Taśma montażowa

Umożliwia zawieranie trwałych sojuszy. Dostęp do doktryny: Państwo policyjne. Góra Rushmore.
 
Feudalizm (Feudalism)
700/Pismo i Monarchia

Dostęp do doktryny: System wasalny, Pańszczyzna. Łucznik średniowieczny.
 
Filozofia (Philosophy)
800/Medytacja i Kodeks prawny lub Teatr

Dostęp do doktryny: Pacyfizm. Pierwszy odkrywca technologii poznaje Taoizm. Angkor Wat.
 
Fizyka (Physics)
4000/Astronomia i Metoda naukowa

Pierwszy odkrywca technologii dostaje Wielkiego naukowca. Odsłania na mapie Uran.
 
Garncarstwo (Pottery)
80/Koło i Rolnictwo lub Rybołówstwo

Umożliwia budowę przysiółków. Spichlerz.
 
Genetyka (Genetics)
7000/Chłodnictwa i Komputery

+3 we wszystkich miastach. Komora hibernacyjna.
  
Górnictwo (Mining)
50/--

Umożliwia budowę kopalń.
 
Hodowla zwierząt (Animal Husbandry)
100/Łowiectwo lub Rolnictwo

Umożliwia zakładanie pastwisk. Odsłania na mapie Konie.
 
Inżynieria (Engineering)
1000/Maszyny i Konstrukcja

+1 punkt dla ruchu po drogach. Pikinier, Zamek, Hagia Sophia.
 
Jazda konna (Horseback Riding)
250/Hodowla zwierząt

Łucznik konny, Keshik, Rycerz, Łucznik arabski, Konkwistador, Kawalerzysta, Kozak.
 
Kalendarz (Calendar)
350/Żeglarstwo i Matematyka

Do lamusa: Obelisk, Stonehenge. Centruje mapę świata. Umożliwia zakładanie plantacji.
 
Kodeks prawny (Code of Laws)
350/Pismo i Duchowieństwo lub Pieniądz

Dostęp do doktryny: System kastowy. Pierwszy odkrywca technologii poznaje Konfucjanizm. Sąd, Chichen Itza.
 
Kolej (Railroad)
4500/Maszyna parowa i Stal

Umożliwia budowę linii kolejowych. Karabin maszynowy.
 
Koło (The Wheel)
60/--

Umożliwia budowę dróg. Rydwan, Rydwan egipski, Nieśmiertelny.
 
Kompas (Compass)
400/Żeglarstwo i Obróbka żelaza

Odkrywca, Port.
 
Kompozyty (Composites)
7500/Tworzywa sztuczne i Sztuczne satelity

Czołg, Myśliwiec odrzutowy, Bombowiec niewykrywalny.
 
Komputery (Computers)
6500/Radio

Do lamusa: Angkor Wat, Spiralny Minaret. Czołg, Laboratorium.
 
Komunizm (Communism)
2800/Liberalizm i Metoda naukowa

Umożliwia zawieranie trwałych sojuszy. Dostęp do doktryny: Etatyzm. Szpieg, Scotland Yard, Kreml.
 
Konstrukcja (Construction)
350/Mularstwo i Matematyka

Umożliwia budowę mostów. Słoń bojowy, Katapulta, Koloseum.
 
Konstytucja (Constitution)
2000/Kodeks prawny i Nacjonalizm

Dostęp do doktryny: System przedstawicielski. Więzienie.
 
Korporacja (Corporation)
1600/Konstytucja i Ekonomia

Do lamusa: Latarnia Morska na Faros. +1 szlak handlowy dla każdego miasta. Wall Street.
 
Liberalizm (Liberalism)
1400/Filozofia i Edukacja

Pierwszy odkrywca dostaje jedną technologię za darmo. Dostęp do doktryny: Wolność słowa, Wolność wyznania.
 
Literatura (Literature)
200/Politeizm i Alfabet

Epos Heroiczny, Epos Narodowy, Biblioteka Aleksandryjska.
 
Lot (Flight)
5000/Fizyka i Silnik spalinowy

Śmigłowiec, Lotniskowiec, Myśliwiec, Myśliwiec odrzutowy, Bombowiec, Bombowiec niewykrywalny, Lotnisko.
 
Łowiectwo (Hunting)
40/--

Umożliwia budowę obozowisk. Zwiadowca, Włócznik, Hoplita.
 
Łucznictwo (Archery)
60/Łowiectwo

Łucznik, Wojownik mali, Łucznik średniowieczny, Kusznik, Cho-Ko-Nu, Łucznik konny, Keshik, Łucznik arabski.
 
Massmedia (Mass Media)
3600/Radio

Maszt nadawczy, Hollywood, ONZ.
 
Maszyny (Machinery)
700/Odlewnictwo

Umożliwia budowę wiatraków i młynów. Knecht, Samuraj, Kusznik
Cho-Ko-Nu.
 
Matematyka (Mathematics)
250/Pismo

+50% z karczowania lasów. Umożliwia budowę fortów. Akwedukt, Wiszące Ogrody Semiramidy.
 
Medycyna (Medicine)
4500/Optyka i Biologia

Dostęp do doktryny: Ekoreżim. Szpital, Czerwony Krzyż.
 
Medytacja (Meditation)
80/Mistycyzm

Umożliwia budowę klasztorów. Pierwszy odkrywca technologii poznaje Buddyzm.
 
Metoda naukowa (Scientific Method)
2400/Prasa drukarska i Chemia lub Astronomia

Do lamusa: Biblioteka Aleksandryjska, Klasztory. Odsłania na mapie Ropę.
 
Mistycyzm (Mysticism)
50/--

Obelisk, Stonehenge.
 
Monarchia (Monarchy)
300/Duchowieństwo lub Monoteizm

Umożliwia zakładanie winnic. Dostęp do doktryny: Władza dziedziczna.
 
Monoteizm (Monotheism)
120/Mularstwo i Politeizm

Dostęp do doktryny: Państwo wyznaniowe. Pierwszy odkrywca technologii poznaje Judaizm.
 
Mularstwo (Masonry)
80/Górnictwo lub Mistycyzm

Umożliwia budowę kamieniołomów. Mury, Akwedukt, Piramida Cheopsa, Latarnia Morska na Faros.
 
Muzyka (Music)
600/Matematyka i Literatura lub Teatr

Pierwszy odkrywca technologii dostaje Wielkiego Artystę. Umożliwia budowę katedr. Katedra Notre Dame, katedry poszczególnych religii.
 
Nacjonalizm (Nationalism)
1800/Służba cywilna i Władza od Boga lub Filozofia

Dostęp do doktryny: Państwo narodowe. Ermitaż, Tadż Mahal.
 
Obróbka brązu (Bronze Working)
120/Górnictwo

Umożliwia karczowanie lasów. Odsłania na mapie Miedź. Dostęp do doktryny: Niewolnictwo. Tarczownik.
 
Obróbka żelaza (Iron Working)
200/Obróbka brązu

Umożliwia karczowanie dżungli. Odsłania na mapie Żelazo. Peltasta, Wojownik jaguar, Pretorianin.
 
Odlewnictwo (Metal Casting)
450/Garncarstwo i Obróbka brązu

Umożliwia budowę warsztatów. Kuźnia, Kolos Rodyjski.
 
Optyka (Optics)
600/Kompas i Maszyny

+1 zasięg widzenia na wodzie. Umożliwia budowę łodzi wielorybniczych. Karawela.
 
Papier (Paper)
600/Teologia lub Służba cywilna

Umożliwia handel mapami w dyplomacji.
 
Pieniądz (Currency)
400/Matematyka

+1 szlak handlowy w każdym mieście. Umożliwia handel za gotówkę w dyplomacji. Plac targowy, Sklep kolonialny.
 
Pismo (Writing)
120/Duchowieństwo, Hodowla zwierząt, lub Garncarstwo

Umożliwia zawieranie układów o otwartych granicach. Biblioteka.
 
Politeizm (Polytheism)
100/Mistycyzm

Pierwszy odkrywca technologii poznaje Hinduizm. Partenon.
 
Prasa drukarska (Printing Press)
1600/Maszyny i Papier

Wioska +1. Miasteczko +1.
 
Proch strzelniczy (Gunpowder)
1200/System cechowy lub Edukacja

Arkebuzer, Muszkieter, Kawalerzysta, Kozak.
 
Radio (Radio)
6000/Elektryczność

Okręt podwodny, Bombowiec, Wieża Eiffla, Rock 'n' Roll.
 
Robotyka (Robotics)
8000/Tworzywa sztuczne i Komputery

Piechota zmechanizowana, Bombowiec niewykrywalny,  Winda Kosmiczna, Dok orbitalny.
 
Rolnictwo (Agricultfbure)
60/--

Umożliwia zakładanie farm.
 
Rozszczepienie atomu (Fission)
5500/Elektryczność

Rakieta balistyczna, Elektrownia atomowa, Project Manhattan.
 
Rybołówstwo (Fishing)
40/--

Umożliwia zagospodarowanie pól wodnych. Umożliwia budowę Łodzi rybackich. Łódź.
 
Silnik parowy (Steam Power)
3200/Chemia i Części zamienne

Do lamusa: Hagia Sophia. Robotnicy budują udoskonalenia 50% szybciej. Odsłania na mapie Węgiel. Okręt pancerny.
 
Silnik spalinowy (Combustion)
3600/Kolej

Do lamusa: Wieloryby. Umożliwia budowę szybów naftowych. Transportowiec, Niszczyciel, Okręt podwodny.
 
Służba cywilna (Civil Service)
800/Kodeks prawny lub Feudalizm

Farmy umożliwiają irygację sąsiednich pól. Dostęp do doktryny: Biurokracja. Knecht, Samuraj.
 
Stal (Steel)
2800/Obróbka żelaza i Chemia

Armata, Okręt pancerny, Suchy dok, Huta Żelaza
 
Synteza jądrowa (Fusion)
8000/Rozszczepienie atomu i Światłowody

Pierwszy odkrywca technologii dostaje Wielkiego inżyniera. Silnik.
 
System cechowy (Guilds)
1000/Feudalizm i Maszyny

Warsztat +1. Rycerz, Łucznik arabski, Konkwistador, Sklep kolonialny.
 
Światłowody (Fiber Optics)
7500/Komputery i Tworzywa sztuczne lub Sztuczne satelity

Do lamusa: Kreml. Internet, Kokpit.
 
Sztuczne satelity (Satellites)
6000/Radio i Technika rakietowa

Odsłania mapę świata. Wojny gwiezdne (SDI), Silnik Manewrowy.
 
Taśma montażowa (Assembly Line)
5000/Korporacja i Maszyna parowa

Piechota, Fabryka, Elektrownia węglowa, Pentagon.
 
Teatr (Drama)
300/Alfabet

Umożliwia określanie wydatków na kulturę. Teatr, Teatr Narodowy.
 
Technika rakietowa (Rocketry)
5000/Broń gwintowana i Lot lub Artyleria

Piechota TOW, Śmigłowiec, Rakieta balistyczna, Program Apollo, Poszycie.
 
Technologia przyszłościowa (Future Tech)
10000/Materiały kompozytowe i Genetyka

+1 we wszystkich miastach. +1 we wszystkich miastach.
 
Teologia (Theology)
500/Pismo i Monoteizm

Dostęp do doktryny: Teokracja. Pierwszy odkrywca technologii poznaje Chrześcijaństwo. Kaplica Sykstyńska.
 
Tworzywa sztuczne (Plastics)
7000/Silnik spalinowy i Industrializacja

Do lamusa: Futra. Umożliwia budowę platform wiertniczych. Elektrownia wodna, Zapora Trzech Przełomów.
 
Uprzemysłowienie (Industrialism)
6500/Elektryczność i Taśma montażowa

Do lamusa: Kość słoniowa. Odsłania na mapie Aluminium. Piechota morska, Navy SEAL, Tank, Panzer, Pancernik.
 
Władza od Boga (Divine Right)
1200/Teologia i Monarchia

Pierwszy odkrywca technologii poznaje Islam. Wersal, Spiralny Minaret.
 
Wojskowość (Military Tradition)
1800/Muzyka i Nacjonalizm

Umożliwia zawieranie układów o wzajemnej obronie. Kawalerzysta, Kozak, Akademia West Point.
 
Żeglarstwo (Sailing)
100/Rybołówstwo

Umożliwia handel po wodach przybrzeżnych. Galera, Latarnia morska.
 

Legenda:
Nazwa
(nazwa angielska)
Koszt/Wymagane wcześniejsze technologie
Właściwości specjalne
 

 

 

  Szybkie linki
Gry komputerowe