2006-01-15 - Zwycięstwo kosmiczne w 2049.
Autor: ZawaR